oktober, 2021

27oktCeli danDelavnica tehnike termičnih analiz

Opis

Delavnica je fokusirana na uporabo termogravimetrične analize (TGA) in diferenčne dinamične kalorimetrije (DSC) za analizo različnih vrst materialov. Sestavljena je iz teoretičnega dela, ki obsega tako pregled osnov termične analize, kot tudi naprednih pristopov k analizi materialov, ter praktičnega usposabljanja v našem laboratoriju.

TEME/PROGRAM

 1. Termogravimetrična analiza:
  • klasična TGA analiza – osnove in uporabnost;
  • TGA visoke ločljivosti Hi-Res TGA;
  • temperaturno modulirana TGA analiza MTGA;
  • sklopitev TGA z FTIR/GS/MS istrumenti.
 2. Diferenčna dinamična kalorimetrija:
  • klasična DSC analiza – osnove in uporabnost;
  • temperaturno modulirana DSC analiza MDSC;
  • dodatne informacije – mikroskop, optična spektroskopija
 3. Simultana termična analiza SDT.
 4. Ostale tehnike termične analize.

KOMU JE NAMENJENO

Raziskovalcem na področju karakterizacije in preizkušanja materialov.

KOTIZACIJA

200 EUR/udeleženca.

(cena ne vključuje 22% DDV)

Število udeležencev je omejeno na 7, minimalno število udeležencev je 3.

Čas

Celi dan (Sreda)

X