marec, 2019

12marCeli danZaključenoLC-MS Praktikum

več...

Opis

Na delavnici bomo predstavili katere so najpogostejši možni kromatografski dogodki, zaradi katerih prihaja do odstopanj v rezultatih interpretaciji masnih spektrometrov. Na praktičnih primerih in na LC-MS inštrumentu bomo predstavili, kako pristopiti k reševanju problematike, do katere lahko pride pri delu z masnim spektrometrom. Predstavili bomo možne vzroke za odstopanja v rezultatih zajetih na kvadrupolnih instrumentih in razloge za nekatere težave pri merjenju. Na LC-MS instrumentu bomo prikazali kako praktično pristopiti k reševanju tovrstne problematike in kako optimizirati parametre zajema LC-MS kromatografskih podatkov.

TEME / PROGRAM

Praktični primeri in reševanje v primeru:
  • težav z sistemskim tlakom,
  • napačnih retencijskih časov,
  • zmanjšane občutljivosti MS sistemov,
  • prenosa med vzorci, kontaminacije,
  • razcepljenih pikov in napačnega zaporedja pikov,
  • šuma bazne linije,

KOMU JE NAMENJEN

Delavnica je namenjena začetnikom in naprednim uporabnikom LC-MS sistemov in vsem, ki obdelujejo LC-MS podatke in bi radi pridobili in poglobili znanje o masni spektrometriji. Delavnica je podkrepljena s praktičnimi primeri, kako pristopiti k reševanju problematike, kadar pride do odstopanj v kromatografskih rezultatih.

KOTIZACIJA

50 EUR/udeleženca.

(cena ne vključuje 22% DDV)

Število udeležencev je omejeno na 10.

TRAJANJE

Delavnica traja en dan.

Čas

Celi dan (Torek)

Lokacija

Labtim d.o.o.

Ziherlova 6

X