september, 2021

29sepCeli danPriprava vzorcev

Opis

Vsebina bo temeljila na pripravi vzorcev in izvedbo ekstrakcije na SPE (priprava vzorca, izbor SPE faze in velikosti kartuš, uporaba internega standarda, izbor mobilne faze, izvedba ekstrakcije, odparevanje topil, koncentriranje,...). Delavnico bomo nadgradili še s praktičnim delom udeležencev. Podrobnejša vsebina delavnice je trenutno še v pripravi.

Čas

Celi dan (Sreda)

X