januar, 2019

29janCeli danUvod v ekstrakcijo na trdni fazi - SPE

več...

Opis

Na enodnevnem seminarju bomo predstavili različne metode priprave vzorcev in vrste faz za ekstrakcijo na trdni fazi (Solid Phase Extraction – SPE). Udeleženci bodo seznanjeni z dobro prakso za delo s SPE kartušicami in učinkovitimi načini reševanja najpogostejših težav in optimiziranja procesov priprave vzorcev in ekstrakcij na SPE.

TEME / PROGRAM

  • Definicija in pomen ekstrakcij na trdni fazi.
  • Metode priprave vzorcev.
  • Mehanizmi delovanja SPE kartušic.
  • Sistemi za ekstrakcije s SPE kartušicami.
  • Waters SPE produkti.
  • Dobra praksa uporabe SPE kartušic.

KOMU JE NAMENJEN

Vsem, ki pripravljajo vzorce za analizo na metodah tekočinske ali plinske kromatografije (sklopljene z masno spektrometrijo) s poudarkom na analizah farmacevtskih učinkovin, vzorcev hrane in okolja.

KOTIZACIJA

Brezplačna udeležba Število udeležencev je omejeno na 15.

TRAJANJE

Seminar traja 4 ure.

LOKACIJA

Predavalnica v prostorih Labtim d.o.o. Ziherlova 6, 1000 Ljubljana  

Čas

Celi dan (Torek)

Lokacija

Labtim d.o.o.

Ziherlova ulica 6, Ljubljana, Slovenija

X