NIR spektroskopija

Infra rdeče valovanje, valovnih dolžin od 740 nm do 2500 nm, ima zadosti energije, da lahko vzbudi nihanja funkcionalnih skupin v strukturi molekul. Energija tega nihanja je specifična za vsako funkcionalno skupino, zato v IR spektru vidimo adsorpcijske trakove pri določenih valovnih dolžinah.

nir

To poda veliko informacij o strukturi vzorca, kar se danes s pridom uporablja za določanje koncentracije snovi v zmesi vzorca (vsebnost vode, proteinov, količina raztopljenega kisika v krvi…). NIR spektroskopija je sekundarna, posredna analitska metoda.

nir2
nir3

To poda veliko informacij o strukturi vzorca, kar se danes s pridom uporablja za določanje koncentracije snovi v zmesi vzorca (vsebnost vode, proteinov, količina raztopljenega kisika v krvi…). NIR spektroskopija je sekundarna, posredna analitska metoda.

Izdelki

Scroll to Top