Acquity APC p-QSM

Acquity APC p-QSM

ACQUITY Advanced Polymer Chromatography (APC™), sistem za gelsko izključitveno kromatografijo (GPC/SEC), je namenjen karakterizaciji na področjih polimernih aplikacij. Nizko disperzni APC sistem omogoča izokratsko in gradientno mešanje štirih topil (p-QSM) in nudi možnost uporabe hibridno-polimernih kolon s širokim naborom velikosti por delcev, za doseganje visoke resolucije različnih molskih mas polimerov. Sistem omogoča hitre in avtomatizirane prehode med mobilnimi fazami, za optimizacijo ločb vodotopnih polimerov ali polimerov topnih v organski mobilni fazi. Sistem z možnostjo »in-line« zbiranja frakcij, omogoča izolacijo specifičnih komponent vzorca, za nadaljno komplementarno analizo izolatov.

  • Sistem je namenjen karakterizaciji polimernih vzorcev.
  • Sistem z nizko disperzijo in nizkim prenosom med vzorci (»low carryover«), za zagotavljanje visoke resolucije pikov, ponovljivosti in točnosti rezultatov. Kvarterna črpalka omogoča mešanje štirih topil za izokratsko in gradientno elucijo.
  • Sistem je lahko sklopljen z RI, UV-VIS, PDA in ELSD detektorji.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za gelsko kromatografijo, je v skladu z regulatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity APC p-QSM sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

 

Scroll to Top