Image Alt

Produkti

  /    /  UPLC  /  Acquity Premier system

Acquity Premier system

  • Acquity Premier UPLC sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki je namenjen tako analitiki biomolekul – proteinov, peptidov, oligonukleotidov, glikanov, glikoproteinov,  amino kislin in pomožnih snovi (excipients), kot tudi analitiki vseh ostalih malih molekul.
  • Sistem je zasnovan iz MaxPeak High Performance Surfaces (HPS) materialov, s čemer se zmanšuje interakcije med analitom in površino ter tako preprečuje morebitne interkacije biomolekul z dotično površino oz. onemogoči nespecifične adsorbcije analitov.  Tako modificirana površina zagotavlja visoko ponovljivost rezultatov (high recovery), visoko resolucijo pikov (»good separation«) ter minimalni možni prenosom med vzorci (»low carry over«), ne glede na to ali je uporabljena tehnika reverzno fazna (RP), ionsko izmenjevalna (IEX), velikostno izključitvena (SEC) ali hidrofobna izmenjevalna kromatografija (HIC).
  • Acquity Premier sistem je primeren za razvoj hitrih analitskih metod in nudi možnost izboljšav obstoječih HPLC in UHPLC metod. Majhna disperzija sistema zagotavlja izboljšano resolucijo, občutljivost in hitre analize. K tem u pripomoreta zmogljivi kvarterna ali binarna črpalka, ki preneseta tlake do 1000bar in omogočata možnost uporabe analitskih UPLC kolon z delci manjšimi od 2um.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

  • Sistem je lahko z binarno ali s kvarterno črpalko, za izokratsko in gradientno elucijo, nudi možnost mešanja štirih različnih topil.
  • Možnost uporabe šestih UPLC kolon, ki so lahko temperaturno neodvisno kontrolirane s pomočjo aktivnega grelca (active-preheater).
  • Sistem z zelo nizko disperzijo in nizkim prenosom med vzorci (»low carry over«) je primeren za sklopitev z masnim spektrometrom visoke občutljivosti. Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvatifikacijo in ponovljivost retenzijskih časov kar zagotavlja zanesljivost rezultatov.
  • Vsem tistim, ki se ukvarjajo na področju razvoja novih metod, je v pomoč Empower programski modul AutoBlend plus, s katerim uporabnik nastavi sistemstsko predmešanje topil, kar nadomesti zamudno ročno pripravljanje mobilnih faz. Sistem opravi predmešanje dveh, treh ali štirih hkrati različnih topil v kakršnem koli razmerju za doseganje željenega pH-ja. To omogoča, da se v kratkem času opravi študijo vpliva pH in ionske moči na elucijo analitov.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorji, ELSD in masnim spektrometrom.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity UPLC H-Class PLUS Bio sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK