Acquity UPLC H-Class PLUS

Acquity UPLC H-Class PLUS

  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki se ga uporablja na področju analitike farmacevtkih učinkovin, vzorcev hrane, okoljskih vzorcev, vzorcev s področja diagnostike.
  • Acquity UPLC H-Class PLUS sistem je primeren za razvoj hitrih analitskih metod in nudi možnost izboljšav obstoječih HPLC in UHPLC metod. Majhna disperzija sistema zagotavlja izboljšano resolucijo, občutljivost in hitre analize. K tem u pripomore zmogljiva črpalka, ki prenese tlake do 1000bar in možnost uporabe analitskih UPLC kolon z delci manjšimi od 2μm.
  • Sistem je lahko z binarno ali s kvarterno črpalko, za izokratsko in gradientno elucijo, nudi možnost mešanja štirih različnih topil.
  • Možnost uporabe šestih UPLC kolon, ki so lahko temperaturno neodvisno kontrolirane s pomočjo aktivnega grelca (active-preheater).
  • Sistem z zelo nizko disperzijo in nizkim prenosom med vzorci (»low carry over«) je primeren za sklopitev z masnim spektrometrom visoke občutljivosti. Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvatifikacijo in ponovljivost retenzijskih časov kar zagotavlja zanesljivost rezultatov.
  • Vsem tistim, ki se ukvarjajo na področju razvoja novih metod, je v pomoč Empower programski modul AutoBlend plus, s katerim uporabnik nastavi sistemstsko predmešanje topil, kar nadomesti zamudno ročno pripravljanje mobilnih faz. Sistem opravi predmešanje dveh, treh ali štirih hkrati različnih topil v kakršnem koli razmerju za doseganje željenega pH-ja. To omogoča, da se v kratkem času opravi študijo vpliva pH in ionske moči na elucijo analitov.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorji, ELSD in masnim spektrometrom.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity UPLC H-Class PLUS sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top