Alliance HPLC

  • Alliance HPLC sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki se ga v analitskih laboratorijih uporablja za analizo farmacevtkih učinkovin, vzorcev hrane, okoljskih vzorcev, vzorcev s področja diagnostike.
  • Zgodovina sistema Alliance HPLC sega v leto 1969, ko je podjetje Waters Coorporation na trg lansiralo prvi komercialni HPLC sistem ALC100 HPLC. Z dolgoletnimi izkušnjami in razvojem trga dandanes Alliance HPLC spada med najbolj fleksibilne, zanesljive in robustne HPLC sisteme v analitskih laboratorijih. Ponaša se z nazivom »working horse in your laboratory«.

Prednosti:

  • Alliance HPLC sistem zagotavlja točnost, ponovljivost in robustnost vaših rezultatov, z minimalnim prenosom snovi med vzorci (“low carryover”) ki je pod 0,005%.
  • Sistem je s kvarterno črpalko, za izokratsko in gradientno kromatografijo.
  • Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvatifikacijo in ponovljivost retenzijskih časov kar zagotavlja zanesljivost vaših rezultatov. Uporabnikom tega sistema je zelo priročen uporabniški zaslon, integriran na sprednjo konzolo sistema, kar v praksi zagotavlja zelo praktičen način za pripravo sistema pred samo analizo.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorji, ELSD in masnim spektrometrom.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Alliance HPLC sistem podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.