,

ASAP

Sonda za analizo trdnih snovi oz. ASAP (Atmospheric Solids Analysis Probe) je uporabno orodje za hitro in neposredno analizo hlapnih in polhlapnih trdnih in tekočih vzorcev z uporabo atmosferskega tlaka.

Ta tehnike uporablja segret dušik za raztapljanje vzorca in korona iglo za ionizacijo vzorca. Na ta način se šibko polarni vzorci, ki niso dovzetni za ionizacijo z ESI, APCI in APPI, ionizirajo z visoko stopnjo občutljivosti. Poleg teha lahko tako analizirate bolj kompleksne mešanice brez predhodne priprave vzorcev.

  • Rutinska analiza kompleksnih vzorcev
  • Krajši čas analiz
  • Odlično za analizo nepolarnih ali šibko polarnih vzorcev

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top