Atlantic® ReadyDisk

Atlantic® ReadyDisk

Atlantic® ReadyDisk je disk za izvajanje ekstrakcije na trdni fazi (SPE), ki se uporablja za ekstrakcijo organskih in polhlapnih organskih spojin iz vodnih vzorcev. Vsak disk je zasnovan tako, da poveča interakcijo površine z analiti v raztopini, pri čemer lahko doseže relativno visok pretok vzorca, brez da bi pri tem prišlo do izgube analita ali zamašitve diska. Držalo za disk je bilo zasnovano za uporabo tako z ročnim kot tudi avtomatiziranim sistemom za SPE, narejeno pa je iz materialov brez kontaminant, kot so npr. ftalati.

Disk ima visoko fizikalno in kemično zmogljivost, višina držala pa preprečuje polivanje vzorca tudi pri relativno visokih pretokih.

ReadyDisk-i so primerni za ekstrakcijo vzorcev različnih volumnov, tudi litrskih vzorcev, širok nabor diskov pa omogoča ekstrakcijo različnih analitov: od pesticidov, bisfenola A, herbicidov, do PAH, karbonilov, dioksinov, furanov, PFOA in fenolov, vse v skladnosti z EPA metodami 500, 600 in 8000.

Atlantic® ReadyDisk C18

Atlantic® ReadyDisk C18 temelji na siliki, na koncu pa je pokrit (end-capped), s čimer preprečimo nepredvidljive sekundarne interakcije s prostimi silanoli. Ta disk se lahko uporablja z metodo EPA 525.2, ter tudi z ostalimi metodami za pitne in odpadne vode.

Atlantic® ReadyDisk HC-C18

Ta visoko zmogljivi disk omogoča boljši izkoristek spojin, ki šibkeje interagirajo s fazo C18 – to so npr. dimetoat, 2,6-DNT, 2,4-DNT in kofein.  Priporočamo ga za metode EPA 525.2 in tudi za ostale metode za pitne in odpadne vode.

Atlantic® ReadyDisk DVB

Polimer divinilbenzen (DVB) je pH neodvisen reverzno-fazni medij, ki je naveden za uporabo v metodi EPA 525.3.

Več informacij na povezavi: LINK
Scroll to Top