Biotage® Horizon 4790

Avtomatski sistem za ekstrakcijo Biotage® Horizon 4790 je večnamenski sistem za ekstrakcijo na trdni fazi, ki omogoča procesiranje vodnih vzorcev neposredno iz mesta izvora. Ko uporabnik zažene proces, sistem sam v točno določenem vrstnem redu najprej uporabi ustrezna topila za kondicioniranje sorbenta znotraj SPE diska, spusti vzorec vode skozi disk in po vnaprej določenem času sušenja še ekstrahira na disk ujete analite v zbiralno posodo z določeno količino topila.

Kategorija: .

Prednosti:

 • uporabite lahko steklenico po vaši izbiri,
 • za povečanje izkoristka sistem steklenico z vzorcem spere,
 • volumen vzorca od 20 mL do 4L,
 • držalo diska “fast flow” je zasnovano posebej za zaustavitev delcev pred SPE diskom in tako ohranja pretok,
 • na voljo so tudi različni predfiltri,
 • vključena je funkcija “Purge”, ki je namenjena čiščenju sistema med posameznimi vzorci,
 • uporabljate lahko različna topila, vključno z diklorometanom, metanolom in heksanom.

Sistem upravljate z edinstveno programsko opremo:

 • do statusa sistema lahko dostopate kjerkoli,
 • programirane metode za hiter zagon analiz,
 • ustvarite lahko nove metode in jih shranite,
 • hiter pregled stanja preko ikon,
 • prenos že razvitih metod na druge sisteme,
 • za povečanje produktivnosti lahko hkrati upravljate do osem postaj.