Direct-Q®

Sistem Direct-Q® dostavi vodo tipa III in ultračisto vodo, glede na potrebe vode pa lahko izbirate med tremi različnimi konfiguracijami (3, 5 ali 8 L vode tipa III na uro). Čista voda se shranjuje v 6-litrskem vgrajenem rezervoarju, lahko pa se doda tudi samostojni rezervoar s kapaciteto 30 ali 60 L. Sistem lahko povežete s pomivalnim strojem in si tako olajšate čiščenje steklovine.

Za aplikacije, ki so občutljive na organske snovi, je na voljo tudi UV različica sistema, pri čemer je v sistem dodana še UV žarnica z dvema valovnima dolžinama, ki poskrbi za fotooksidacijo organskih snovi. Zadnji korak čiščenja je končni filter, ki ga izberete glede na vaše potrebe.

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz komunalne vode. Sistem očisti vodo s pomočjo RO membrane s kapaciteto 3, 5 ali 8l/h in jo shrani v rezervoar. Vodo je možno točiti direktno iz rezervoarja. Ko se potrebuje vodo Milli-Q sistem črpa vodo iz rezervoarja ter jo dodatno očisti s kapaciteto 1,5l/min ter dodatno prefiltrira z 0,22 mikronskim končnim filtrom. Sistem ima dve možni konfiguraciji, z ločeno točilno postajo ter z fiksno točilno postajo pritrjeno na sistem.

Upornost pri 25°C 18.2 MΩ∙cm
TOC (Direct-Q®) ≤ 10 ppb
TOC (Direct-Q® UV) ≤ 5 ppb
Partikulati (velikost > 0.22 μm)** < 1 partikulat/mL
Bakterije** < 0.1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)*** < 0.001 EU/mL
RNaze*** < 1 pg/mL
DNaze*** < 5 pg/mL
Pretok (s končnim filtrom) > 0.5 L/min

* Pri primernih testnih pogojih

** Z Millipak® ali Biopak® končnim filtrom

*** Z Biopak® končnim filtromOmenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi

Odstranitev ionov 97-98%
Odstranitev organskih snovi, večjih od 200 Daltonov > 99%
Odstranitev partikulatov > 99%
Proizvodni pretok 8 L/h (Milli-Q® Direct 8)
16 L/h (Milli-Q® Direct 16)
Dostavni pretok Iz pipe na rezervoarju: do 2.5 L/minIz opcijske črpalke: do 15 L/min pri 1 baru