DSC 2500

DSC 2500

Najbolj napredni model diferenčnega dinamičnega kalorimetra na Svetu Discovery DSC 2500 omogoča zelo natančno in detajlno preučevanje različnih materialov z neprekosljivo občutljivostjo in resolucijo. Uporaba Napredne Tzero tehnologije merjenja toplotnega toka T4P in temperaturno moduliranega programa snemanja MDSC odpira nova obzorja na področju karakterizacije materialov s diferenčno dinamično kalorimetrijo.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top