DSC 2500

Najbolj napredni model diferenčnega dinamičnega kalorimetra na Svetu Discovery DSC 2500 omogoča zelo natančno in detajlno preučevanje različnih materialov z neprekosljivo občutljivostjo in resolucijo. Uporaba Napredne Tzero tehnologije merjenja toplotnega toka T4P in temperaturno moduliranega programa snemanja MDSC odpira nova obzorja na področju karakterizacije materialov s diferenčno dinamično kalorimetrijo.

Kategorija: .

DSC 2500
Ravnost bazne linije (-50 to 300°C)[1] ≤ 5 μW
Ponovljivost bazne linije (-50 to 300°C) < 10 μW
Območje delovnih temperatur − 180 °C to 725 °C
Točnost določitve temperature ± 0.025 °C
Natančnost določitve temperature ± 0.005 °C
Natančnost določitve entalpije ± 0.04 %

[1] Brez odštevanja bazne linije