ENVIRO TOC CUBE

,

ENVIRO TOC CUBE

 • robustne in natančne analize, neodvisne od matriksa
 • določa TOC, NPOC, TIC, TC in TNb v tekočih vzorcih
 • modul za trdne vzorce (TC, TOC, TIC)
 • popolnoma avtomatiziran (mešanje vzorca, nakisanje vzorca, izpiranje…)
 • avtomatski vzorčevalnik s 60 mesti za EPA viale (40 ml)
 • temperatura sežiga tekočih vzorcev je do 850 °C, trdnih do 1200 °C
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • “SALTTRAP”, zadrži sol in zaščiti kolone pred korozijo z vzorci z visoko koncentracijo soli
 • patentiran kroglični ventil omogoča analize brez slepega vzorca
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • meja detekcije za TOC je 30 ppb

Elementni analizator »enviro TOC cube«, vodilnega svetovnega proizvajalca Elementar Analysensysteme, je namenjen določanju celokupnega organskega ogljika (TOC), celokupnega ogljika (TC), nehlapnega organskega ogljika (NPOC), celokupnega anorganskega ogljika (TIC) in celokupnega dušika (TNb) v vzorcih obremenjenih voda ter TC, TOC in TIC v trdnih vzorcih, na istem sistemu. Popolnoma avtomatiziran in izredno zmogljiv analizator z mejo detekcije za ogljik 30 ppb z detektorjem NDIR. Za določanje dušika (N) sta na izbiro dva različna integrirana detektorja, CLD ali ECD. Analizator deluje v skladu s standardi za tekoče vzorce, kot so ISO 20236, ISO 8245, EN 1484, EN 12260, SM 5310B, EPA 415.1 in ASTM D7573 ter standardi za trdne vzorce EN 15936 in ISO 10694.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top