Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015

Sistemi Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 so integrirani sodobni sistemi za čiščenje vode, ki zagotavljajo izredno kakovostno ultračisto vodo (tip I) in tudi čisto vodo (tip II) neposredno iz pitne vode. Pomemben del čistilnega procesa predstavlja elektrodeionizacijski (EDI) modul Elix®, ki je bil razvit in patentiran s strani Mercka. Novost so tudi UV žarnice brez živega srebra, saj Merck s svojimi Milli-Q® sistemi stremi k trajnostnemu razvoju. Sistem ima ergonomsko in kompaktno zasnovo, intuitiven zaslon na dotik ter točilni ročki E-POD® in Q-POD® pa poskrbita za lažje in hitrejše delo v laboratoriju.

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz demineralizirane vode. Sistem je pretočen s kapaciteto 2l/min z možnostjo različnih končnih filtrov kot so 0,22 mikronski filter, biopak, EDS filter MS filter ter VOC filter. Sistem vsebuje todi pretočen TOC merilnik, ki vzorči vodo ob vsakokratnem točenju vode. Uporabnik lahko ob vsakem točenju vode dobi tudi izpis o kvaliteti vode v obliki QR kode. Sistem omogoča priključitev do 4 točilne postaje Q-Pod ki vsebuje tudi prikazovalnik občutljiv na dotik.

Upornost pri 25°C*  18,2 MΩ∙cm
TOC**  ≤ 2 ppb (µg/L), običajno ≤ 5 ppb
Partikulati***  Nič partikulatov večjih od 0,22 µm
Bakterije***  < 0.01 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)****  < 0.001 EU/mL
RNaze****  < 1 pg/mL
DNaze****  < 5 pg/mL
Proteaze**** < 0,15 µg/mL
Pretok  do 2 L/min

* Upornost je lahko prikazana tudi temperaturno nekompenzirana

** Pri primernih testnih pogojih, sicer običajno ≤ 5 ppb

*** Z Millipak® končnim filtrom

**** Z Biopak® končnim filtrom

Omenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi.

Upornost pri 25°C* 10-15 MΩ∙cm
TOC < 30 ppb
Pretok 3 L/h (Milli-Q® IQ 7003)
5 L/h (Milli-Q® IQ 7005)
10 L/h (Milli-Q® IQ 7010)
15 L/h (Milli-Q® IQ 7015)
Naslednje specifikacije so dosežene, če vodo točimo iz E-POD® točilnika s končnim filtrom
Partikulati (velikost > 0.22 μm)** < 1 partikulat/mL
Bakterije** < 0.1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)*** < 0.001 EU/mL
RNaze**** < 1 pg/mL
DNaze**** < 5 pg/mL
Pretok do 2 L/min