Milli-Q Simplicity®

Sistem za pripravo ultračiste vode Simplicity® lahko postavite kamorkoli v laboratoriju, saj ne potrebuje povezave z dovodno vodo, in posledično ni potrebe po inštalaciji. Sistem ima vgrajen 2-litrski rezervoar, v katerega nalijete čisto vodo (tip II ali III), Simplicity® pa poskrbi, da očisti vodo do upornosti 18,2 MΩ.cm pri temperaturi 25°C. S tem sistemom lahko ultračisto vodo dobite kjerkoli si to zaželite.

Priprava ultra čiste Milli-Q vode kvalitete 18,2 MΩ∙cm iz demi vode. Sistem očisti vodo s pomočjo polirne kartuše s kapaciteto 1,5l/min. Demi vodo se natoči v interni 2l rezervoar. Za priklop je potreben samo priključek za elektriko. Sistem je primeren za mobilne laboratorije, kjer je poraba vode majhna, vendar je nujno potrebna. Voda Milli-Q se dodatno prefiltrira z 0,22 mikronskim končnim filtrom.

Kvaliteto vode lahko ves čas spremljate na barvnem zaslonu, prav tako vas sistem opozori, kdaj je čas za menjavo polirne kartuše. Menjava je tako enostavna, da jo lahko opravite kar sami.

Za občutljivejše aplikacije je na voljo različica Simplicity® UV, v katerem je vgrajena UV žarnice z dvojno valovno dolžino za fotooksidacijo organskih snovi.  Izbirate lahko tudi med širokim naborom končnih filtrov, ki glede na vašo aplikacijo poskrbijo za odstranitev specifičnih kontaminant.

Upornost pri 25°C 18.2 MΩ∙cm
TOC* (Simplicity®) ≤ 15 ppb
TOC* (Simplicity® UV) ≤ 5 ppb
Partikulati (velikost > 0.22 μm)** < 1 partikulat/mL
Bakterije** < 0.1 CFU/mL
Pirogeni (endotoksini)*** < 0.001 EU/mL
RNaze*** < 1 pg/mL
DNaze*** < 5 pg/mL
Pretok > 0.5 L/min

* Pri primernih testnih pogojih

** S Simfilter® ali z Biopak® končnim filtrom

*** Z Biopak® končnim filtrom

Omenjene vrednost lahko variirajo glede na koncentracijo kontaminant v vhodni vodi