Image Alt

Produkti

  /    /  Elementne analize organskih snovi  /  rapid CS cube

rapid CS cube

»rapid CS cube« je elementni anlizator namenjen določanju C in S elementov v organskih vzorcih, kot so premog, koks, guma ter biomasa in prst. Z acidifikacijo vzorca omogoča določanje TOC, z nadgradnjo pa še TIC, Cl ter analizo tekočih vzorcev.  Ima vgrajen izredno občutljiv detektor z LOD 2 ppm S v premogu. Na tem analizatorju je mogoče analizirati do 400 mg premoga, manj kot 1 mg čiste snovi, 100 mg rastlinskega materiala. Uporaba pločevinaste folije prepreči nastajanja prahu ter kontaminacijo analizatorja. Avtomatski vzorčevalnik omogoča visok pretok vzorcev ter varno izvajanje analiz brez nadzora, čez noč. Nove vzorce se lahko doloži kadarkoli med delovanjem inštrumenta, na katerokoli pozicijo. Glede na pretočnost ter velikost vzorcev se lahko izbere nosilce za 60 ali 120 vzorcev. Metode so usklajene s standardi ASTM D4239-12 (S v premogu in koksu), DIN 51724-3 (S v trdnih gorivih) kot tudi ISO 15178:2000 (S v prsti), DIN 38409 (TOC v trdnih snoveh)…

Quick info

Opis

  • natančno in točno določanje elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
  • hitra anliza izvornega vzorca brez predhodne priprave
  • pečica doseše do 1200 °C
  • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter nadgradnjo sistema
  • analize TOC, TIC in Cl
  • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez dodatnega orodja
  • nizki stroški delovanja ter analiz
  • avtomatski vzorčevalnik s 60 do 120 mesti, za trdne vzorce
  • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
  • 10 let garancije na pečico

Več informacij na povezavi: LINK