Image Alt

Produkti

SYNAPT G2-Si

SYNAPT G2-Si: masna spektrometrija visoke ločljivosti

SYNAPT G2-Si nudi visoko učinkovito ionsko mobilnost T-Wave, ki jo lahko uporabite za dodatno dimenzijo ločevanja glede na molekularno velikost in obliko. Edinstvena lastnost kolizijskega preseka molekule omogoča najvišjo stopnjo selektivnosti, specifičnosti, občutljivosti in strukturnega vpogleda. Prednosti vključujejo še ločbe izomerov, odpravo interferenc, čistejše spektre in celo sposobnost bolj zagotove identifikacije spojine.

Quick info

Opis

Za še večjo zmogljivost in kakovost podatkov priporočamo kombinacijo tehnologije StepWave in UPLC ločbe s QuanTof-om. StepWave velja za najobčutljivejši in najbolj robusten ionski vir, saj omogoča „aktivno“ izbiranje ionov in „pasivno“ zavračanje nevtralnih kontaminant.

Za razliko od ostalih tehnologij na principu Tof ali „trap-based“ masne spektrometrije, QuanTof omogoča:

  • visoko masno resolucijo,
  • točnost mase in razmerja izotopov,
  • širok (spektralno in količinsko) dinamični razpon in m/z razpon.

Več informacij na povezavi: LINK