TGA 55

Robustni, zanesljivi in stroškovno učinkoviti termogravimetrični analizator s vrhunsko performanco TGA 55 je zasnovan z namenom zajema najboljših možnih podatkov tekom klasičnih TGA eksperimentov. Srce instrumenta je unikatna Tru-Mass™ ultramikrotehtnica, ki omogoča izredno nizek drift bazne linije v celotnem temperaturnem območju delovanja brez potrebe po kakršnihkoli matematičnih manipulacijah za izboljšanje zajetih podatkov. TGA 55 ponuja možnost izbire med dvema pečicama – robustna žična Pt-Rh, ali posebna EGA pečica za sklopitev instrumenta s plinskimi analizatorji (MS, FTIR, GC-MS).

Kategorija: .
TGA 55
Temperaturno območje RT do 1000 °C
Točnost odčitavanja temperature ±1 °C
Natančnost odčitavanja temperature ±0.1 °C
Hitrost segrevanja (linearna) 0.1 to 100 °C/min
Hitrost segrevanja (balistična) >600 °C/min
Čas ohlajanja pečice (komprimiran zrak / N2) 1000 °C do 50 °C v mani kot 12 min
Masno območje 1000 mg
Natančnost odčitavanja mase ±0.01 %
Resolucija 0.1 µg
Drift bazne linije (RT do 1000 ˚C) [1] <25 µg
 Vakuum 50 µtorr

[1] Brez matematičnih manipulacij za izboljšanje