Torus, Trefoil in Viridis kolone

Torus, Trefoil in Viridis kolone

Waters v svojem portfelju ponuja tri edinstvene skupine kolon za superkritično tekočinsko kromatografijo. Kolone Torus in Viridis so namenjene ločbi kiralnih in akiralnih spojin, na voljo pa so velikosti delcev od 1,7 µm do 5 µm. Kolone Trefoil so namenjene ločevanju kiralnih spojin, zasnovane pa so posebej za ACQUITY UPC2 sisteme, omogočajo pa odlično selektivnost in hitrost analiz ter s tem skrajšanje časa in stroškov analiz.

Značilnosti kolon:

  • visoko kakovostne kolone, ki omogočajo ponovljive in konsistentne rezultate,
  • obvladajte akiralne in kiralne separacije z izjemno hitrostjo,
  • omogočajo ločbo večjega števila komponent iz enega vzorca,
  • visoka učinkovitost in robutne quality control metode,
  • omogočajo brezskrben scalability med analitično in SFC preparativno kromatografijo,
  • robustne SFC preparativne kolone v obliki patentiranih Optimum Bed Density (OBD) preparativnih kolon.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top