vario MACRO cube

vario MACRO cube

Elementni analizator »vario MACRO cube«, vodilnega svetovnega proizvajalca Elementar Analysensysteme,  je namenjen hkratnemu določanju elementov ogljika, vodika, dušika in žvepla (CHNS) v organskem analitu z maso od 0,001 g do 1,5 g. Dovoljuje več načinov delovanja, in sicer CN, CNS, CHN ter CHNS. Meja detekcija je manj kot 50 ppm. Možno določanje anorganskega ogljika (TIC), kisika ter klora. S pomočjo patentirane tehnologije »APT« (Advanced Purge and Trap), sistem doseže najvišjo stopnjo zanesljivosti in popolno ločbo plinov pred detekcijo (C/N razmerje do 7000:1). Visokotehnološka zasnova analizatorja omogoča od matriksa neodvisno analizo, to je trdnih organskih vzorcev (koksa, lignita, bitumna, biomase) in viskoznih oziroma tekočih snovi (katrana, fosilna goriva vseh vrst) zaporedno. Oksidacija vzorca pri visokih temperaturah (do 1150° C), z optimalnim dovodom kisika na mesto sežiga. Proizvajalec Elementar daje k temu robustnemu sistemu 10 let garancije na pečico in TCD detektor.

 • natančno in točno določanje CHNS elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
 • hitra anliza izvornega vzorca brez večje predhodne priprave
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • temperatura pečice doseže do 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 60 (80, 120) mesti za vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča analize brez slepega vzorca
 • TCD termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 50 ppm
 • z IR detektorjem doseže mejo detekcija S do 2 ppm
 • dodatno omogoča analize O ter Cl elementov
 • 10 let garancije na pečico in TCD detektor

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top