Image Alt

Produkti

  /    /  Elementne analize organskih snovi  /  vario MACRO cube

vario MACRO cube

»vario MACRO cube« je elementni analizator za določanje CHNS elementov istočasno, v enem vzorcu, z maso od 1 mg do 1,5 g. Analiza žvepla ne potrebuje dodatnih modulov ali dodatne pečice, detekcija pa je možna vse do 2 ppm. Možno določanje anorganskega ogljika TIC, kisika ter klora. S pomočjo patentirane »APT« (Advanced Purge and Trap) tehnologije sistem doseže najvišjo stopnjo zanesljivosti in najnatančnejšo ločbo plinov (C/N razmerje do 7000:1). Možna je uporaba pri analizah trdnih organskih vzorcev (koksa, lignita, bitumna, biomase) ter viskoznih in tekočih snovi (katrana, fosilna goriva vseh vrst). Izjemna tehnologija sežiga, z optimalnim dovodom kisika na mesto sežiga omogoča od matriksa neodvisno kvantitativno pretvorbo vzorca v pline ter natančno določitev elementov.

Quick info

Opis

 • natančno in točno določanje elementov v vzorcu, neodvisno od matriksa
 • hitra anliza izvornega vzorca brez predhodne priprave
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • pečica doseše 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik s 60 (80, 120) mesti za vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentiran kroglični ventil omogoča vzorčenje brez slepega vzorca
 • termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 40 ppm
 • z IR detektorjem možna detekcija S do 2 ppm
 • analize O ter Cl elementov
 • 10 let garancije na pečico in TCD detektor

Več informacij na povezavi: LINK