Image Alt

Masna spektrometrija

  /  Masna spektrometrija

Masna spektrometrija (MS) je analitska tehnika, pri kateri se predhodno ionizirane kemijske spojine razvrstijo glede na njihovo razmerje med maso in nabojem. Preprosto povedano, masni spekter meri maso spojin v vzorcu. Masna spektrometrija se uporablja na različnih področjih analitike tako čistih vzorcev, kot tudi kompleksnih spojin. Rezultat analize je masni spekter.

Masni spekter prikazuje ionski signal kot funkcijo razmerja masa/naboj (m/z). Takšni spektri se uporabljajo za določanje elementarnega ali izotopnega odtisa vzorca, mase delcev in molekul ter za razjasnitev kemijskih struktur molekul, kot so peptidi in druge kemične spojine.