Sudjelovali smo na  izvrsnim konferencijama:  26. Hskiki skup kemičara u Šibeniku i AERC 2019 kongresu reologa u Portorožu.

Nadamo se, da ćemo nova rješenja i znanje uspješno predstaviti i vama tokom Labtim događaja u 2019.

X