Prebudite svoj um in osvežitve svoje znanje.

V marcu in aprilu pričenjamo s serijo seminarjev in delavnic, katerih vsebina se navezuje na področje ustrezne priprave vzorcev, tekočinske kromatografije in masne sprektrometrije ter priprave laboratorijske vode.

Če se z naštetimi analitskimi tehnikami prvič srečujete ali pa bi radi le osvežili svoje znanje, ste vabljeni na udeležbo na sledeče seminarje in delavnice:

 

MAREC 2019

19.3. seminar:

LABORATORIJSKA VODA IN NJENI VPLIVI NA KAKOVOST VAŠIH REZULTATOV

Na seminarju se bomo osredotočili na pomembnost kakovosti vode na vseh področjih laboratorijskega dela in podkrepili s primeri dobre in slabe prakse.

Podrobneje bomo predstavili razliko med demi in Milli-Q vodo ter parametri, ki se jih preverja ob validaciji v okviru ustreznosti po USP.

Več na povezavi.

 

25.-26.3. delavnica:

INTERPRETACIJA MS IN MS-MS MASNIH SPEKTROV

Na dvodnevnem seminarju boste udeleženci poglobili znanje za interpretacijo MS-MS spektrov pridobljenih s kolizijsko inducirano disociacijo (de)protoniranih molekul in sorodnih ionov s sodim številov elektronov, nastalih pri LC-MS ionizacijskih tehnikah kot so “electrospray” in APCI. Dvodnevni seminar je namenjen naprednim uporabnikom masne spektrometrije, kot ene izmed analitskih tehnik.

Več na povezavi.

 

28.-29.3. delavnica:

ANALIZA PEPTIDOV IN PROTEINOV Z LC-MS

Na dvodnevnem seminarju boste udeleženci poglobili znanje za interpretacijo proteinov in peptidov.

Seznanjeni boste z ionizacijo peptidov in proteinov z elektronsko ionizacijo (ESI), ionizacijo v matriksu z lasersko desorpcijo (MALDI), encimskimi in tekočinsko-kromatografskimi tehnikami za karakterizacijo proteinov, potekom dela od samega pričetka do končne karakterizacije proteinov, fragmentacijo peptidov v tandem masni spektrometriji (MS-MS) z namenom identifikacije ter z osnovami za opredelitve post-translacijskih modifikacij spektrometrije.

Dvodnevni seminar je namenjen naprednim uporabnikom masne spektrometrije, kot ene izmed analitskih tehnik.

Več na povezavi.

 

APRIL 2019

 

2.4. WATERS seminar:

Na tradicionalnem enodnevnem seminarju:

WATERS APPLICATION SOLUTIONS FOR TOP 5 ANALYTICAL ISSUES IN THE FIELDS OF PHARMACEUTICALS, BIOPHARMACEUTICALS, FOOD AND ENVIRONMENTAL SAMPLES ANALYSIS

vam bomo predstavili aplikacijske rešitve za pet najbolj aktualnih izzivov, s katerimi se danes analitiki srečujejo na področju analitike farmacevtkih učinkovin, analitike okoljskih in prehrambenih izdelkov ter ekstrakcij naravnih pridelkov.

Več na povezavi.

 

16.4. delavnica:

HPLC & UPLC: PRAKTIČNI PRISTOP + PSP*

Tradicionalna enodnevna delavnica, ki je namenjena analitikom, začetnikom v tekočinski kromatografiji.

Več na povezavi.

 

17.4. delavnica:

HPLC & UPLC: REŠEVANJE IN PREPREČEVANJE TEŽAV + PSP*

Tradicionalna enodnevna delavnica, ki je namenjena analitikom, z nekaj izkušnjami v tekočinski kromatografiji.

Več na povezavi.

 

17.4. delavnica:

AVTOMATIZIRANA PRIPRAVA VZORCEV

Na delavnici boste udeleženci seznanjeni z analitskimi rešitvami na področju priprave okoljskih in prehrambenih vzorcev proizvajalca Biotage.

Več na povezavi.

X