PerkinElmer je ameriško podjetje, ki se ukvarja z rešitvami na področju laboratorijske diagnostike, življenjskih znanosti, hrane, okoljskih rešitev in z industrijskim testiranjem. Podjetje proizvaja instrumente za prehrambno industrijo in laboratorije za testiranje in zagotavljanje varnosti hrane. PerkinElmer ponuja rešitve za žitno industrijo, mesno industrijo in druge panoge, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane.

Naše rešitve pomagajo mlečnim farmam, mlekarnam in laboratorijem za analizo mleka in mlečnih izdelkov ohraniti kvaliteto in varnost mlečnih izdelkov, ter pomagajo ovrednotiti ali je mleko varno za nadaljnji proces.

Je vodilni na področju IR in NIR tehnologije z več kot 40 letnimi izkušnjami z razvijanjem rešitev za prehrambno in kmetijsko industrijo a poglobljenim znanjem na področju spektroskopije. Ponujajo rešitve za terensko testiranje, laboratorijsko testiranje  ali testiranje na proizvodnji liniji.

Pod okriljem podjetja PerkinElmer so podjetja Delta, Perten in Bioo Scientific, ter Solus Scientific, za katere smo podjetje Labtim zastopniki za prodajo.

X