Odparevanje (Biotage)

Izparevanje topil in koncentriranje vzorca sta pomemben del vsakega laboratorijskega dela.

Avtomatizirani uparjalniki omogočajo hitro in učinkovito izhlapevanje topila in sušenje vzorcev.

X