Horizon Technology – a part of Biotage

 

Ameriško podjetje Horizon Technology je z združitvijo leta 2017 s podjetjem Biotage, postalo svetovni ponudnik sistemov in potrošnega materiala v analitiki vzorcev s področja vode, prehrane, petrokemičnih produktov, biogoriv, kmetijstva in farmacevtske industrije.

Horizon Technology je proizvajalec sistemov za avtomatizirano pripravo vzorcev. Poleg sistemov za avtomatizirano ekstrakcijo vzorcev vode, emulzij in olj, na trdni fazi (SPE) Horizon Technology ponuja tudi sisteme za odparevanje ekstraktov in sušenje oz. koncentriranje vzorcev.

Namenjeni so laboratorijem, ki bi radi pohitrili proces priprave vzorcev in ekstrakcij na trdni fazi, bi radi dosegli ponovljivost rezultatov in delajo na področju analitike polhlapnih organskih snovi, olj, emulzij, DRO, TPH, pesticidov, PAH, eksplozivov, farmacevtskih učinkovin,…

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

Področja kjer se uporablja Horizon Technology sisteme za ekstrakcije in evaporatorje:

  • Biofarmacevtika
  • Monitorning okoljskih vzorcev
  • Analitika hrane in pijače
  • Kemične industrije
  • Petrokemijska industrija
  • Farmacevtkse učinkovine
X