ELEMENTAR

Nemško podjetje Elementar Analysensysteme je vodilno v tehnologiji za elementne analize, z več kot tridesetletno tradicijo. Analizatorji so namenjeni za kontrolo kvalitete vhodnih surovin, končnih izdelkov, okoljskih vzorcev, organskih in anorganskih snovi…

Analizatorje se uporablja za:

 • določanje sestave CHNOS+Cl v organskih snoveh
 • določanje izotopskega razmerja v snoveh
 • določanje C/N razmerja v prsti za poljedelstvo
 • določanje TOC in TIC v tekočih in trdnih vzorcih
 • določanje čistosti anorganski snovi (kovine, cement, keramika…) oz. določanje CS/ONH.
 • določanje proteinov (N) v živilih

Glede na področje dela analizatorji zadoščajo tako mednarodnim kot nacionalnim standardom, kot so ISO, EBC, AOAC, EPA, EN, ENV, DIN…

Področja, kjer se uporabljajo elementni analizatorji so:

 • Kmetijstvo in analitika prsti
 • Analitika voda (čiste in odpadne vode)
 • Določanje proteinov v živilki industriji ter zdravstvu
 • Petrokemijska industrija
 • Energetika
 • Farmacija
 • Metalurgija
 • Forenzika
 • Arheologija
 • Umetne mase
X