Image Alt

Priprava vzorcev

  /  Priprava vzorcev

Priprava vzorcev je v analitskem svetu ena izmed najpomembnejših korakov, s katerim se analitiki pri svojem delu v laboratoriju srečujejo vsakodnevno.

Analizna metoda vključuje vrsto korakov, ki jih moramo upoštevati preden pričnemo z delom, postopek je odvisen od izbrane tehnike, vrste vzorcev in zahtev analize.

Vzorci morajo biti reprezentativni in homogeni ter morajo v svoji obliki ustrezati izbrani analizi.

Postopkov priprave vzorcev pred ustrezno analizno metodo je veliko, med njih spada sušenje vzorca, raztapljanje, odstranjevanje motečih komponent, ki vplivajo na potek analize.

Postopek priprave vzorcev je lahko v nekaterih procesih zamudno, zato se v procesu optimizacije korakov poslužujemo avtomatizacije procesov priprave vzorcev, s čimer pohitrimo proces priprave ter zmanjšujemo faktor človeških napak.