Image Alt

Čiščenje proteinov in peptidov (Phynexus)

  /    /  Čiščenje proteinov in peptidov (Phynexus)

Biotage s podjetjem Phynexus  ponuja rešitve za čiščenje proteinov in nukleinskih kislin. PhyNexusova tehnologija temelji na kromatografiji dvojnega toka (Dual Flow chromatography) s pipetiranjem. Nastavek za pipetiranje je napolnjen s stacionarno fazo, mobilna faza teče čez stacionarno fazo v obe smeri, izmenično naprej in nazaj.

Na voljo je več velikosti tipsov, količine in vrste polnila. Nastavki za pipetiranje so kompatibilni z različnimi sistemi za avtomatizirano pripravo vzorcev.

Primeri področja uporabe PhyNexus tipsov:

  • čiščenje z afinitetno vezavo na protitelesa
  • minipreparativno čiščenje plazmidne DNA
  • razsoljevanje in izmenjava topil z gelsko filtracijo
  • ionska izmenjevalna kromatografija
  • pofiliranje glikanov
  • razsoljevanje vzorcev pred analizo na LC/MS

Več informacij na povezavi: LINK