Tehnika UHPLC (Ultra High Performance) je tehnika tekočinske kromatografije splošne uporabe, ki jo je Waters razvil po uvedbi UPLC tehnike.

UHPLC kolone vsbeujejo delce velikosti od 1,5 do 5 µm, pretoki so večji od 2 mL/min, tlak pa se giblje med 400 in 1000 bari. UHPLC je torej glede na zmogljivost nekje med HPLC in UPLC, vendar kljub vsemu ne dosega učinkovitosti in občutljivosti tehnike UPLC.

Prvi komercialni HPLC sistem je Waters izdelal leta 1969, do danes pa je tehnologija izredno napredovala. Omenjene instrumente najdemo v farmacevtski industriji, kjer se določa sorodne snovi in vsebnost spojin,  v laboratorijih za nadzor živil in za analize vzorcev okolja, nepogrešljivi pa so tudi na mnogo drugih področjih.

uhplc
Scroll to Top