Termogravimetrična analiza TGA

Z uporabo Termogravimetrične analize se ugotavlja spremembo mase in hitrost spremembe mase vzorca, kot funkcija temperature, časa in atmosfere

Najpogosteje se TGA uporablja za preučevanje sestave kompleksnih materialov in napovedovanje njihove termične stabilnosti preko kontinuiranega spremljanja mase vzorca tekom kontrolirane spremembe temperature in/ali atmosfere (tako sestave, kot tudi tlaka). Tako se lahko analizirajo materiali, katerih masa se zmanjšuje ali povečuje zaradi desorpcije ali sorpcije hlapnih snovi, razpada, oksidacije ali redukcije.

tga
tga2

Posebne tehnične specifikacije in zmogljivosti:

  • Tru-Mass™ tehtnica omogoča najvišjo občutljivost in zanesljivost podatkov brez potrebe po izboljšanju z matematičnimi algoritmi
  • Zanesljivi 25 pozicijski avtosampler
  • Hi-Res® TGA za najboljšo resolucijo prekrivajočih se dogodkov izgube mase
  • Temperaturno modulirani TGA (MTGA®) za določitev kinetičnih parametrov reakcij
  • Široko območje hitrosti segrevanja
  • Najučinkovitejša interakcija vzorca z atmosfero
  • Edinstvena petletna garancija na pečico
  • Patentirane tehtnice z magnetno levitacijo ali z magnetnim vzmetenjem omogočajo delo v reaktivnih atmosferah s tlakom do 80 bar pri temperaturah do 1550 °C
  • Patentirane tehtnice z magnetno levitacijo ali z magnetnim vzmetenjem omogočajo delo v reaktivnih atmosferah s tlakom do 80 bar pri temperaturah do 1550 °C

Več informacij o DSC liniji produktov: LINK

Izdelki

Scroll to Top