Acquity I-Class PLUS

Acquity I-Class PLUS

  • Acquity UPLC I-Class PLUS sistem je visokotlačni tekočinski kromatograf, ki se ga uporablja v analitiki farmacevtkih učinkovin, vzorcev hrane, okoljskih vzorcev, vzorcev s področja diagnostike.
  • Acquity UPLC I-Class PLUS sistem je primeren za razvoj hitrih analitskih metod in nudi možnost izboljšav obstoječih HPLC in UHPLC metod. Zelo majhna disperzija sistema zagotavlja optimalno resolucijo, visoko občutljivost in možnost izvedbe zelo hitrih nekaj minutnih analiz. K tem u pripomore zmogljiva črpalka, ki prenese tlake do 1200bar in možnost uporabe analitskih UPLC kolon z delci manjšimi od 2μm.
  • ACQUITY UPLC I-Class PLUS sistem je zaradi svoje zmogljivosti namenjen analitksim laboratorijem, ki želijo svojem pocesu povečati kapacitete analiz vzorcev in optimizirati hitrosti kromatografskih analiz. Prav tako je namenjen laboratorijem, ki v svojem raziskovalnem delu v detekciji analitov uporabljajo tudi masno spektrometrijo. ACQUITY UPLC I-Class PLUS sistem je primeren za sklopitev z MS ali MS/MS masnimi spektrometri.
  • Sistem z binarno črpalko, za izokratsko in gradientno kromatografijo, nudi možnost visokotlačnega mešanja topil.
  • Sistem z zelo nizko disperzijo in nizkim prenosom med vzorci (“low carryover”) je primeren za sklopitev z masnimi spektrometri visoke občutljivosti. Zagotavlja ponovljivo in točno injiciranje za natančno kvatifikacijo in ponovljivost retenzijskih časov kar zagotavlja zanesljivost rezultatov.
  • Sistem je lahko sklopljen s PDA, UV/VIS, FLR, RI detektorji, ELSD in masnim spektrometrom.
  • Kvalifikacija vseh Watersovih laboratorijskih instrumentov za tekočinsko kromatografijo, je v skladu z reglatornimi standardi kakovosti, kot so GMP, GLP, ISO 17025, USP <1058> in drugi. Acquity UPLC I-Class PLUS podpira orodje za avtomatizirano sistemsko kvalifikacijo sistema Waters Empower (SQT), kar zmanjšuje čas in stroške, povezane z letnimi kvalifikacijami.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top