Image Alt

Elementna analiza

  /  Elementna analiza

Elementna analiza je instrumentalna tehnika, del analizne kemije, s katero ugotavljamo sestavo preiskovanega vzorca po kemijskih elementih, tako kvalitativno, kot kvantitativno. Klasična metoda, ki temelji na sežigu vzorca pri visoki temperaturi (1000° C – 1300° C) v kisikovi atmosferi, je najnatančnejša metoda za določanje elementov C, H, N in S, saj lahko določamo koncentracije določenih elementov do nekaj µg/kg (ppb). Za določanje kisika (O) se poslužujemo metode s sežigom vzorca v atmosferi z inertnim plinom, brez kisika – piroliza. Elementna analiza je neodvisna od matriksa, kar pomeni, da sama kemijska struktura vzorca ne vpliva na končni rezultat. Tako lahko analiziramo trdne in tekoče vzorce v razponu mase od nekaj sto mikrogramov do pet gramov, odvisno od področja znanosti, kjer to tehniko izvajamo.

Področje uporabe elemetne analize je zelo široko. Uporablja se tako v organski, kot tudi v anorganski kemiji. Določamo elementno sestavo čistih spojin, kot tudi kompleksnih matriksov, kot so vhodne surovine in tudi končni izdelki v določenih industrijah, razvojnih in raziskovalnih laboratorijih ter laboratorijih za kontrolo kvalitete. Te tehnike se poslužujejo v različnih panogah, kot so:

  • kmetijstvo (za določanje hranljivosti oziroma C:N razmerja)
  • okoljska analitika (za določanje celokupnega organskega / anorganskega ogljika – TOC/TIC ter celokupnenga vezanega dušika – TNb v čistih, površinskih in obremenjenih vodah ter odplakah)
  • živilska industrija (za določanje celokupnega dušika in posledično vsebnost proteinov)
  • kovinska industrija in livarsto (za kontrolo kakovosti surovin ter sestavo zlitin, ki vpliva na fizikalne lastnosti le-teh)
  • proizvodnja in uporaba energentov (za določanje čistosti energenta in posledično emisij neželenih plinov)
  • okoljski in raziskovalni laboratoriji (za določanje sestave vzorcev in določanje drugih vplivov na sestavo vzorca skozi čas)…

Podjetje Labtim ponuja vrhunske elementne analizatorje, produkt nemškega podjetja Elementar Analysensysteme, ki jih je z lastnim znanjem, sodobno elektroniko in patenti, najkvalitetnejšimi materiali ter inteligentno konstrukcijo razvilo do popolnosti. Širok nabor analizatorjev je namenjen klasičnim CHNS analizam za različne velikosti vzorcev, kot tudi specialnim analizam za elemente v sledeh, celokupnega N, organskega in anorganskega ogljikaTOC/TIC/TC, kisika (O) v vzorcu ter analizam anorganskih vzorcev (CS in NOH z analizo enega vzorca).