Image Alt

Tehnike organske kemije

  /  Tehnike organske kemije

Pri sintezi novih organskih spojin se uporabljajo različne metode na vsakem koraku procesa, od sinteze do čiščenja produkta.

Tehnike so uporabne v farmacevtski industriji, biofarmaciji, agrokemiji in v razvojnih laboratorijih.

Labtim v sklopu Biotage zastopstva ponuja rešitve za metode, kot so:

  • mikrovalovna sinteza (uporablja se za pospešitev kemijskih reakcij),
  • metode sinteze peptidov, kjer povezujemo aminokisline v peptide s pomočjo mikrovalovnega ali konvencionalnega gretja,
  • flash kromatografija za čiščenje spojin,
  • izparevanje topil in koncentriranje vzorca,
  • odstranjevanje kovin iz vzorcev z metodo »metal scavenging«.

Več informacij na povezavi: LINK