Image Alt

Reologija

  /  Reologija

Realni materiali kažejo celoten spekter reoloških lastnosti – od idealnih tekočin z ničelno viskoznostjo do absolutno elastičnih trdih teles. Osnovna parametra za opisovanje lastnosti viskoelastičnih materialov sta viskoznost in modul, ki se določujeta z natančnim merjenjem aplicirane sile in doseženega premika v rotacijskih in linearnih režimih delovanja reometra. Pridobljeni reološki podatki so zelo pomembni za razumevanje in napovedovanje lastnosti materialov in performance končnih izdelkov, ter pogojev procesiranja in shranjevanja preko natančnega preučevanja molekularne strukture viskoelastičnega vzorca

Podjetje Labtim, d.o.o. ponuja celotno podporo za instrumente vodilnega svetovnega proizvajalca reometrov – podjetja TA Instruments. V našem programu sta predstavljena oba tipa reometrov – reometer z ločenima motorjem in transduktorom ter reometer s kombiniranim motorjem in transduktorom za zajem najčistejših reoloških podatkov v najširšem območju sil in premikov. Za posebno uporabo v steklarski in gumijasti industrijah so na voljo posebne instrumente, ki so razvite z upoštevanjem zahtevane specifike – uporaba višjih sil in temperatur.

Uporaba številnih dodatnih modulov za natančno kontroliranje temperature in vlažnosti, ter vzporedni zajem komplementarnih podatkov omogoča poglobljeno razumevanje materialov.