Kalorimetrija

Praktično vsi kemijski, oziroma fizikalni procesi so povezani s toploto – slednja se adsorbira ali sprošča iz sistema. Kvantitativno določanje količine in hitrosti sproščanja (ali porabe) toplote je vir termodinamskih, kinetskih in analitskih podatkov o sistemu, kar omogoča detajlno raziskovanje različnih procesov od molekulskih in proteinskih interakcij na področju ved o življenju do hidratacije cementa v gradbeni industriji.

kalorimetrija

Kalorimetrija je nespecifična tehnika, ki meri celokupno toploto, kot posledico poteka določenega procesa, ki je lahko sestavljen iz različnih korakov. Zato je zelo pomembno po možnosti razdeliti proces po korakih in vedeti o vseh dogodkih, ki prispevajo k celokupni toploti procesa. V podjetju Labtim, d.o.o. skupaj z vodilnim proizvajalcem kalorimetričnih sistemov – podjetjem TA Instruments – nudimo popolno podporo za najobčutljivejše, najbolj stabilne in najbolj prilagodljive kalorimetrične sisteme. Naša ponudba vključuje Izotermne titracijske kalorimetre za raziskovanje molekulskih interakcij, Diferenčne dinamične kalorimetre za karakterizacijo strukture in stabilnosti velikih biomolekul, ter univerzalne Izotermne mikrokalorimetre, ki merijo toplotni tok tekom različnih procesov za izvajanje ogromnega števila različnih testov, kot so na primer stabilnostne in kompatibilnostne študije, ter on-line spremljanje procesov s toplotnimi tokovi v območju med nekaj nanoWatt-ov do nekaj sto miliWatt-ov.

Najbolj prilagodljiv mikrokalorimeterski sistem TAM IV z ogromnim številom dodatnih modulov ima le eno omejitev pri uporabi – domišljija raziskovalca.

Izdelki

mikrokalorimetrija

Mikrokalorimetrija

Scroll to Top