Termična analiza

Pojem »termična analiza« je zelo širok. V to področje spadajo številne analitske tehnike, ki se uporabljajo za preučevanje lastnosti materialov v odvisnosti od temperature, časa in atmosfere.

Zaradi svoje univerzalnosti se tehnike termične analize uporabljajo v različnih industrijskih in raziskovalnih panogah, ki se ukvarjajo z razvojem in proizvodnjo polimernih in kompozitnih materialov, farmacevtskih in živilskih izdelkov, organskih in anorganskih kemikalij, naftnih derivatov ter mnogih ostalih produktov.

Večina teh tehnik temelji na meritvah le štirih fundamentalnih parametrov – temperature, mase, dimenzije in sile – s čimer se omogoča poglobljeno razumevanje lastnosti in strukture materialov v najširšem temperaturnem območju od −196 °C do 2800 °C.

V podjetju Labtim v sodelovanju z vodilnim proizvajalcem instrumentov za termično analizo in reologijo – podjetjem TA Instruments – nudimo našim strankam najbolj točne in natančne meritve teh parametrov.

1.) Temperaturne meritve:

Toplotni tok zaradi sprememb v sistemu (fazni prehodi, kemijske reakcije, itn) – DSC
Toplotna prevodnost in kapaciteta, kot sposobnost prenosa in shranjevanja toplote – Merilci toplotne prevodnosti in toplotne difuzivnosti

2.) Meritve mase:

Izguba mase zaradi izhlapevanja, desorpcije ali razpada – TGA
Naraščanje mase zaradi sorpcije – SA

3.) Meritve dimenzije:

Linearna ekspanzija – TMA, Kontaktni dilatometri
Površinska ekspanzija – Optični dilatometri
Volumska ekspanzija – Grelni mikroskopi

4.) Meritve sile:

Linearno (tenzija, upogib) za preučevanje elastičnih lastnosti materialov – DMA
Rotacijsko (strižno) za preučevanje viskoelastičnih lastnosti materialov – Reologija
Poleg tehnik za klasično izvedbo eksperimentov naša ponudba vključuje tudi edinstvene instrumente z inovativnimi tehnologijami za simulacijo ekstremnih pogojev tekom izvedbe eksperimentov, kot so visokotlačni termogravimetrični in sorpcijski analizatorji.

termicna-analiza-2

Izdelki

diferencna

Diferenčna dinamična kalorimetrija DSC

sorpcijska

Sorpcijska analiza SA

termogravimetricna

Termogravimetrična analiza TGA

simultana

Simultana termična analiza SDT

Scroll to Top