Biotage Solution Recovery OG®

Biotage Solution Recovery OG®

Biotage Solution Recovery OG® se uporablja za učinkovito avtomatizacijo ekstrakcije olj in maščob (EPA metoda 1664). Gre za napravo, ki se enostavno namesti na izpušno cev evaporacijskega sistema SpeedVap®.

500 ml erlenmayerico, ki jo dobite skupaj s sistemom, postavite v komoro za zbiranje hlapov heksana, kjer se kondenzirajo in tako odstranijo iz sistema.

Solvent Recovery OG je zasnovan tako, da na nadzorovan način niža temperaturo do -25°C, kar omogoči učinkovito kondenzacijo in zajem hlapov topila. Sistem lahko zbere do približno 70% izhlapenega topila neposredno od SpeedVapa® pri sobni temperaturi.

Prednosti:

  • zavzame malo prostora,
  • možnost postavitve na pultu ali pod njim,
  • dvojni prikaz temperature,
  • plastenka za zbiranje vakuuma,
  • preprečuje sproščanje škodljivih hlapov heksana v ozračje,
  • ščiti osebje pred škodljivimi hlapi topil,
  • deluje kot dodatna zaščita za občutljive laboratorijske naprave.
Scroll to Top