Biotage® Solvent Recovery SVOC

Biotage® Solvent Recovery SVOC

Biotage® Solvent Recovery SVOC je zasnovan za kondenziranje in zbiranje hlapov topil iz Sistema DryVap®. Vakuumska črpalka povleče hlape topila skozi kondenzatorsko spiral, kjer se ohladijo in spremenijo nazaj v tekočo obliko. Topilo nato s pomočjo gravitacije odteče v stekleno bučko z okroglim dnom. Ko se bučka napolni, odpremo ventil, in tako se zbrano topilo prenese v posodo za odpadna topila.

Solvent Recovery SVOC, ki je narejen posebej za količino hlapov, ki jih ustvari system DryVap®, deluje pri temperature 0°C in zajame približno 90-95% vseh hlapov (95% za diklorometan).

Prednosti:

  • skladnost s predpisi glede emisij v zrak,
  • ščiti osebje pred izpostavljenostjo škodljivih hlapov topil,
  • deluje kot dodatna zaščita za občutljive laboratorijske naprave,
  • zajeto topilo je mogoče redistilirati ali prodati.

V kombinaciji s sistemom DryVap®:

  • običajna količina topila (180-200 mL diklorometana) izhlapi v 50-60 minutah,
  • postopek se samodejno zaključi, ko sistem doseže končno točko,
  • vzorec lahko izhlapi neposredno v viale za samodejno vzorčenje na plinskem kromatografu, s čimer preskočimo en korak (prenos iz posode za izhlapevanje),
  • izboljšan potek dela in zagotovljena skladnost.
Scroll to Top