Merjenje tlaka v ceveh

Merjenje tlaka v ceveh

ATS ponuja celotno linijo sistemov za testiranje in odpornosti cevi na pritiske, dodatne napeljave ter pripomočke. Inženirji nenehno delajo na najnovejših izboljšavah in inovacijah teh sistemov. Proizvajalec se je pri izdelavi teh sistemov v večini osredotočil na zahteve iz standardov ASTM D1598 ter ASTM D1599 (čas do deformacije plastičnih cevi pod konstantnim notranjim pritiskom ter odpornost plastičnih cevi na kratkotrajen test močne obremenjenosti). Kljub temu pa lahko oblikuje in izdela sisteme, ki so primernejši za podobne namene.

ATS ponuja celotno linijo sistemov za testiranje in odpornosti cevi na pritiske, dodatne napeljave ter pripomočke. Inženirji nenehno delajo na najnovejših izboljšavah in inovacijah teh sistemov. Proizvajalec se je pri izdelavi teh sistemov v večini osredotočil na zahteve iz standardov ASTM D1598 ter ASTM D1599 (čas do deformacije plastičnih cevi pod konstantnim notranjim pritiskom ter odpornost plastičnih cevi na kratkotrajen test močne obremenjenosti). Kljub temu pa lahko oblikuje in izdela sisteme, ki so primernejši za podobne namene.

Scroll to Top