Milli-Q® HX 7000

Milli-Q® HX 7000

Sistemi Milli-Q® HX 7000 so zasnovani tako, da zagotavljajo najvišjo kakovost čiste vode za vaše vsakdanje laboratorijske aplikacije. So odlična izbira za velike laboratorije ali laboratorijske zgradbe, saj lahko proizvedejo do 9000 L vode tipa II na dan, ki dosežejo standarde, opredeljene v ISO® 3696, v evropski in ameriški farmakopeji. Taka kakovost vode je idealna za pripravo reagentov in pufrov, za pripravo mikrobioloških medijev in za histologijo. Vodo iz sistema Milli-Q® HX 7000 lahko uporabite tudi kot vhodno vodo za vse Milli-Q® sisteme za pripravo ultračiste vode, ali pa sistem povežete s pomivalnim strojem za pranje steklovine, s kliničnim analizatorjem, z vlažilci, avtoklavi ali generatorji vodika.

 

Priprava deionizirane vode kvalitete 10 MΩ∙cm iz komunalne vode. Sistem očisti vodo s pomočjo RO membrane in EDI modula s kapaciteto 40, 80, 120 ali 150 l/h in jo shrani v rezervoar. Vodo je možno točiti direktno iz rezervoarja ali pa na rezervoar priklopiti periferne naprave.  Obstajata dve razčične izvedbe in sicer z vgrajenim rezervoarjem (90L / 140L) ali brez rezervoarja.

TIP II

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top