Laboratorijski filteri- Pall Life Sciences

Laboratorijski filteri- Pall Life Sciences

Pravi laboratorijski filter za svaku vrstu uzorka.

Filtriranje uzoraka i otapala postupak je preventivnog održavanja koji laboratorijima štedi vrijeme i novac. Laboratorijski proizvodi za filtriranje mogu pomoći smanjiti vrijeme zastoja pružajući trenutnu zaštitu za komponente kolone i instrumentacije. Uz Pall Life Sciences filtere iz Watersa, možete pouzdano ispuniti svoje regulatorne ciljeve i ciljeve kvalitete s laboratorijskim filterima koji su dizajnirani, razvijeni i certificirani za usklađenost.

 • Uštedite i spriječite prekid rada do kojeg može doći zbog kontaminacije pri korištenju HPLC filtera
 • Postignite kompatibilnost otapala i uzorka s “disk” HPLC filterima

 • Jednostavna vakuumska filtracija tekućina, otplinjavanje HPLC otapala i mobilnih faza s aparatom za filtraciju otapala

 • Fileri za polarne i nepolarne uzorke, te za ionsku kromatografiju

Preporučljiva uporaba: Pall Laboratory filteri dizajnirani su za rad u laboratorijskim uvijetima. Proizvodi nisu namjenjeni za upotrebu u medicinske, kliničke, kirurške ili drugim primjenama za pacijente.

Više o filterima na poveznici: KLIK

 

Kako odrediti primjeren filter za naš uzorak?

Korak 1: odredimo prirodu uzorka

Kako bismo odredili pravi filter za naš uzorak, prvo moramo znati koje su karakteristike uzorka:

 • Vodeni uzorak: wwPTFE, Nylon, PVDF i Supor PES
 • Nepolarni uzorak: CR/PTFE, wwPTFE i MS PTFE
 • Proteinski uzorak: wwPTFE i GH PVDF
 • Ionska kromatografija: Supor PES

 

Korak 2: odredimo veličinu čestica stacionarne faze kolone

Nakon utvrđivanja svojstava uzorka odabiremo odgovarajući filter prema veličini čestica kolone:

 • Veličina čestica u stac. fazi kolone >3 µm: veličina pora filtera 0.45 µm – HPLC
 • Veličina čestica u stac. fazi kolone <3 µm : veličina pora filtera 0.20 µm – UPLC

Korak 3: odredimo volumen uzorka

Na kraju određujemo volumen uzorka:

 • Volumen uzorka <2 mL; 4 mm filter, <10 µL “hold up” volumen
 • Volumen uzorka <10 mL: 13 mm minispike filter, <14 µL “hold up” volumen
 • Volumen uzorka <10 mL: 13 mm male Luer, <30 µL “hold up” volumen
 • Volumen uzorka <100 mL: 25 mm filter, <100 µL “hold up” volumen

 

Acrodisc wwPTFE Syringe Filters Versus Syringe Filters with Hydrophilic Polypropylene (GHP) Membrane article

Scroll to Top