VanGuard predkolone

VanGuard predkolone

ZA ZAŠČITO IN DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO VAŠIH KOLON

Zapleteni matriksi vzorcev, s katerimi se srečujete v farmacevtskih, naravnih ali okoljskih produktih, skrajšajo življenjsko dobo kolon in poslabšajo njihovo kromatografsko učinkovitost. Predkolone in kartuše VanGuard so narejene prav za zaščito kolon in podaljšanje njihove življenjske dobe, brez da bi vplivale na samo delovanje kolon. Na voljo je široka paleta predkolon, ki se razlikujejo tako po velikosti delcev kot tudi po stacionarnih fazah, zaradi česar so primerni za fizično in kemično zaščito vseh Watersovih analitskih kolon.

Prednosti:

  • prve predkolone, ki so bile kadarkoli razvite za UPLC in UHPLC aplikacije,
  • prenesejo pritiske do 18000 psi,
  • patentiran dizajn zelo majhnega volumna,
  • minimalen vpliv na kromatografsko ločbo.

Več o predkolonah na povezavi: LINK

Scroll to Top