Micromeritics

Micromeritics je vodilni svetovni proizvajalec visoko zmogljivih sistemov za karakterizacijo delcev, praškov in poroznih materialov s poudarkom na fizikalnih lastnostih, kemijski aktivnosti in lastnostih pretoka. Njihov vodilni tehnološki portfelj vključuje piknometrijo, adsorpcijo, dinamično kemisorpcijo, porozimetrijo, reologijo prahu, testiranje aktivnosti katalizatorjev in določanje velikosti delcev.

Podjetje ima raziskovalno-razvojne in proizvodne obrate v ZDA, Veliki Britaniji in Španiji, neposredno prodajo in storitve pa, tudi preko lokalnih zastopnikov, ponujajo po celotni Ameriki, Evropi in Aziji. Instrumenti podjetja Micromeritics so prisotni v več kot 10 000 laboratorijih inovativnih podjetij, v vladnih organizacijah in seveda tudi v akademskih institucijah. Mednarodni in lokalni specialisti aplikativne podpore omogočijo uporabo tehnologij podjetja Micromeritics v še tako zahtevnih aplikacijah.

Labtim is offering full spectra of customized solutions to our customers, combining strong local service support with application support and experienced sales experts. Our focus is in long term fruitful cooperation, where we exchange our knowledge.

X