Image Alt

Produkti

  /    /  TOC in analize vode  /  Acquray

Acquray

»acquray« je elementni analizator za določanje celokupnega organskega ogljika (TOC) v vodnih vzorcih s kemijsko oksidacijo ob pomoči UV oksidacije z visoko energijo. To je hitra ina natančna metoda, kot alternativa COD. Modularni pristop omogoča priklop dodatnih modulov z namenom določanja TOC v trdnih vzorcih, celokupnega dušika (TN) ter celokupnega fosforja (TP) v vodi. Sam analizator že vsebuje prednastavljene metode. Kalibracija poteka popolnoma avtomatsko. Možna je tudi metoda s sežigom vzorca na dva načina, ali z acidifikacijo vzorca, ali z napredno metodo s postopnim dvigovanjem temperature, brez acidifikacije. S slednjo določamo celokupni organski ogljik (TOC400), rezidualni oksidirajoči ogljik (ROS) ter celokupni anorganski ogljik (TIC900). Namenjan je analitiki ultra čiste vode, pitne vode, površinske vode kot tudi za analitiko prsti. Analizator je v skladu z zahtevami DIN 19536, ISO 8245, EN 1484, DIN 19539, ISO 29441 ter ISO 15681.

Quick info

Kategorija: Oznaka:

Opis

 • kemijska + UV oksidacija
 • kapilarni dovod kisika direktno na mesto sežiga vzorca
 • pečica doseže 1200 °C
 • analizator omogoča neodvisne konfiguracije ter razširitve sistema
 • nizka stopnja vzdrževanja in čiščenja, brez orodja
 • brezhrupno delovanje sistema
 • nizki stroški delovanja ter analiz
 • avtomatski vzorčevalnik z do 111 mesti za vzorce
 • kontinuirano delovanje analizatorja 24/7
 • patentirana modula za TN in TP
 • termokonduktivni detektor z mejo detektekcije pod 50 ppb
 • z IR detektorjem možna detekcija S do 2 ppb
 • analize TOC, ROC, TIC, TN in TP

Več informacij na povezavi: LINK