Solvent Drying System

Solvent Drying Sistem je enostaven sistem za sušenje topila. Sestavlja ga hidrofobna membrana, ki služi za ločevanje vode od vzorca in erlenmajerice za zajem vzorca. Za delovanje sistema je potreben vakuum.

Kategorija: .