SOTAX Tapped Density Tester TD1

SOTAX Tapped Density Tester TD1

TESTIRANJE NASIPNEGA IN STRESALNEGA VOLUMNA

Nasipni in stresalni volumen prahu ali granulatov je volumen, ki se doseže po mehanskem tapkanju merilnega valja, ki vsebuje vzorec. SOTAXove naprave za testiranje nasipnega in stresalnega volumna združujejo dve metodi (USP in Ph.Eur.) z različnimi višinami gibanja oz. spuščanja valja v eni kompaktni in robustni delovni enoti.

SOTAX Tapped Density Tester TD1 – ena naprava za testiranje dveh metod

Kompaktna naprava za določanje nasipnega in stresalnega volumna, ki združuje dve USP in Ph.Eur. metodi v enem instrumentu. Povežete jo lahko z zunanjo analitsko tehtnico in tako dobite še meritve teže, ki so vključene v poročila. Sistem je popolnoma skladen s farmakopejo in omogoča tudi zaščito z geslom za preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam.

Ključne prednosti:

  • en instrument omogoča dve metodi, ki se razlikujeta po višini giba,
  • popolna skladnost z metodo ½ po USP <161> in z metodo ½ po Ph.Eur. 2.9.24,
  • natisnjeni protokoli vključujejo izračune gostote, indeks stisljivosti in razmerje po hausnerju,
  • skladno z veljavnimi normativi in standardi ASTM B 527 in DIN EN ISO norma 787-11 in ISO 3953,
  • zaščitno geslo za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam,
  • menijsko voden postopek kvalifikacije in natisnjeno poročilo,
  • enostavno in hitro nameščanje merilnih valjev (mehanizem „quick-lock“) – možne so različne velikosti in prostornine merilnih valjev,
  • preprosto upravljanje naprave z gumbom SingleButton™.

Več informacij na povezavi: LINK

Scroll to Top