X3 DSC

Novi model diferenčnega dinamičnega kalorimetra Discovery X3 omogoča istočasno meritev treh vzorcev z najbolj napredno tehnologijo merjenja toplotnega toka Napredne Tzero tehnologije T4P in možnostjo dekonvolucije krivulje toplotnega toka za detekcijo šibkih in prekrivajočih se signalov z uporabo temperaturno moduliranega programa snemanja MDSC®.

Kategorija: .

X3 DSC
Ravnost bazne linije (-50 to 300°C)[1] ≤ 10 μW
Ponovljivost bazne linije (-50 to 300°C) < 15 μW
Območje delovnih temperatur − 180 °C to 550 °C
Točnost določitve temperature ± 0.025 °C
Natančnost določitve temperature ± 0.005 °C
Natančnost določitve entalpije ± 0.08 %

[1] Brez odštevanja bazne linije